adrift in the sea of experience

Sunday, January 10, 2010

Beëindigen van een huurovereenkomst door de huurder in België

This post is in Dutch because it is about Belgian law and I live in the Flemish region. As far as I know the referred Belgian law is not published in English, so I had to pick another language.

Aangezien Elke en ik net een verkoopsovereenkomst voor een huis getekend hebben, hebben we de eerstvolgende maanden heel wat te doen. Een van die dingen is het opzeggen van de huur.

Onze huurovereenkomst is een typisch contract van 9 jaar. Zo'n contract wordt ook wel "een 3-6-9" genoemd in de volksmond omdat de huurwet bepalingen bevat waarin sprake is van driejarige periodes. De spelregels voor het vroegtijdig beeindigen van zo een overeenkomst worden vastgelegd door de Belgische wetgeving in het Burgerlijk Wetboek, "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder" en het bijhorende Koninklijk besluit. Een langere maar meer leesbare interpretatie van deze wetteksten is te vinden in de brochure "De Huurwet" (10e editie juli 2008) van de Vlaamse overheid.

Opzeggingstermijn


Een contract van 9 jaar kan altijd door de huurder opgezegd worden, maar de opzeg moet wel minstens 3 maanden op voorhand gebeuren:


Art. 3, § 5 De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.


Die termijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de opzegging:


Art. 3, § 9. In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan


Vreemd genoeg staat er iets anders in het KB, bijlage "HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST". Het lijkt erop dat de woorden "de maand die volgt" verdwenen zijn (benadrukking toegevoegd door mezelf):


In alle gevallen waarin de opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan.


Opzeggingsvergoeding


Als de huurder het huurcontract opzegt tijdens de eerste 3 jaar, dan heeft de verhuurder recht op een opzeggingsvergoeding. Ook uit Art. 3, § 5:


Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

No comments: